sie 312011
 

Program Rodzina na Swoim
RnS to program, który ma na celu wsparcie rodzin w nabywaniu własnych mieszkań. Funkcjonuje od 2006 roku. Obecnie o kredyty dotowane ze Skarbu Państwa można się ubiegać w ponad dwudziestu bankach:

Od początku trwania program doczekał się kilku nowelizacji i zmian w jego funkcjonowaniu. Jednak dopiero poważne zmiany  zostały przegłosowane na posiedzeniu Sejmu w czerwcu 2011 roku. Oto one.

Mieszkania – limity cenowe

Spadną limity cen mieszkań i domów w programie Rodzina na Swoim, jakie będzie można kupić przy udziale kredytu preferencyjnego. Oznacza to, że będzie można zakupić jedynie tańsze nieruchomości. Ma to związek z mnożnikiem, który określa ceny mieszkań, jakie możemy nabyć przy udziale programu Rodzina na Swoim. Obecnie ów mnożnik służący do wyznaczania limitów cen wynosi 1,4. Ustawa wprowadzi dwa nowe mnożniki. W nowej wersji mamy do czynienia z mnożnikiem dla mieszkań pochodzących z rynku pierwotnego i dla mieszkań pochodzących z rynku wtórnego. I tak dla mieszkań nowych mnożnik zostanie zmniejszony z 1,4 do 1,0 a dla mieszkań z rynku wtórnego z 1,4 do 0,8. Zmiany dotkną głownie rynku wtórnego, w przypadku którego ceny metra kwadratowego spadną niemal o połowę. Wpłynie to z pewnością na liczbę zawieranych umów kredytowych.

Mnożniki do obliczania maksymalnej ceny nieruchomości

Tak było

Jest obecnie

 • 1,4 dla rynku pierwotnego i wtórnego
 • 1 dla rynku pierwotnego
 • 0,8 dla rynku wtórnego

 

Dla kogo kredyt z rządową dopłatą?
Obecnie program Rodzina na Swoim jest dostępny dla małżeństw (niezależnie od tego czy posiadają  dzieci czy też nie) oraz dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Nowa ustawa dodaje jeszcze jedną uprawnioną grupę do korzystania z programu – osoby samotne.

 

Kto może otrzymać kredyt na preferencyjnych warunkach?

Tak było

Jest obecnie

 • małżeństwa
 • osoby samotnie wychowujące dzieci
 • małżeństwa
 • osoby samotnie wychowujące dzieci
 • single

 

Mieszkania – dostępna powierzchnia
W przypadku małżeństw i samotnych rodziców ograniczenia powierzchni mieszkania plasują się na poziomie 75 metrów kwadratowych w przypadku mieszkania i 140 metrów kwadratowych w odniesieniu do domów jednorodzinnych. Dla singli natomiast granica wynosi 50 metrów. Oznacza to, że będą oni mieli, co prawda możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego z dopłatami, ale nie będą mogli za nie nabyć lokalów tak dużych jak małżeństwa czy osoby samotnie wychowujące dziecko.

Maksymalna powierzchnia mieszkania/domu

Tak było

Jest obecnie

 • mieszkania  – 75 m2
 • domy – 140 m2

 

Rodziny:

 • mieszkania – 75 m2
 • domy – 140 m2

Single:

 • mieszkania – 50 m2

 

Wiek kredytobiorców Rodzina na Swoim
Do tej pory nie było ograniczeń wiekowych (oczywiście oprócz wymogu pełnoletniości). Jedna nowa ustawa wprowadzona limit wiekowy dla osób starających się o przyznanie kredytu z dopłatą rządową. Wynosi on 35 lat. W takiej sytuacji granica wieku dotyczy w przypadku małżeństw młodszego z małżonków. Ograniczenia wiekowe mają dotyczyć wszystkich uprawnionych do korzystania z pomocy. W praktyce oznaczać to może zmniejszenie popytu na kredyty z dopłatami rządowymi.

Limit wiekowy

Tak było

Jest obecnie

 • Brak
 •  maksymalnie 35 lat

 

Koniec programu Rodzina na swoim
Zgodnie z przewidywaniami nowa ustawa wprowadza ostateczną datę zakończenia programu Rodzina na Swoim. Została ona ustalona na koniec 2012 roku. Oznacza to, że 31 grudnia 2012 roku zostanie zakończone przyjmowanie wniosków kredytowych o kredyty preferencyjne w ramach projektu. Zgodnie z tym osoby, które chcą wziąć kredyt mieszkaniowy z dopłatami mają na to już tylko półtorej roku.

 

Podsumowując…
Z jednej strony poszerzona zostanie grupa docelowa pomocy oferowanej przez program Rodzina na Swoim. Dostępne pozostaną również mieszkania pochodzące z rynku wtórnego, które stanowią znaczący odsetek nieruchomości nabywanych za pośrednictwem kredytów mieszkaniowych z dopłatami. Jednak obniżenie limitów cen (zwłaszcza w przypadku wspomnianych mieszkań z rynku wtórnego) znacząco może zmniejszyć pulę nieruchomości, jakie będą dostępne dla osób uprawnionych do korzystania dopłat do kredytów hipotecznych. Także ograniczenia wiekowe niewątpliwie zawężą krąg beneficjentów preferencyjnych kredytów. Tym niemniej Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że z końcem programu w 2012 roku liczba udzielonych kredytów preferencyjnych przez cały okres funkcjonowania programu powinna sięgnąć do około 110-130 tysięcy.

 

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 168, poz. 1006).

http://www.mi.gov.pl/files/0/1794349/D2011168100601.pdf

 

Bank Gospodarstwa Krajowego:

http://bgk.com.pl/program-rodzina-na-swoim

Kinga Marek

A co Ty sądzisz a zmianach w programie? Podziel się z nami swoją opinią!!!