sty 302015
 

Dziś w leasing można wziąć praktycznie wszystko – od wyposażenia biura, przez różnego rodzaju sprzęty, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe po nieruchomości. Firmy decydujące się na tę formę finansowania działalności powinny zapoznać się z dwoma podstawowymi rodzajami leasingu. Mają one swoje zalety oraz wady, które zależą m.in. od specyfiki prowadzonej działalności oraz przedmiotu leasingu. Niezależnie od tego, na który rodzaj leasingu firma się zdecyduje, można mówić o jednej głównej korzyści – braku konieczności zaangażowania własnych środków na inwestycję przy przystąpieniu do jej realizacji.

W leasingu operacyjnym wpisać przedmiot do ewidencji środków trwałych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych może firma leasingowa. W leasingu finansowym obowiązki te leżą po stronie leasingobiorcy. Przedsiębiorca decydujący się na leasing operacyjny do kosztów uzyskania przychodu ma prawo zaliczyć całą opłatę wstępną, raty leasingowe netto a także opłaty związane z bieżącą eksploatacją. Przy leasingu finansowym do kosztów uzyskania przychodów można wliczyć odpisy amortyzacyjne i część odsetkową raty oraz codzienne koszty użytkowania. Różnice dotyczą również rozliczania podatku od towarów i usług. W leasingu operacyjnym jest on naliczany do każdej raty leasingowej, przy finansowym – firma płaci go w całości z góry przy pierwszej racie, po dokonaniu odbioru przedmiotu. Wynika to z klasyfikacji każdej z omawianych umów – leasing operacyjny w ramach podatku VAT traktowany jest jako usługa (przy której podstawę opodatkowania stanowi wartość netto raty), finansowy natomiast jako dostawa towarów (gdzie VAT płaci się od sumy płatności leasingowych w całości). Inaczej wygląda również kwestia wykupienia finansowanego przedmiotu. Przy leasingu finansowympo zakończeniu umowy automatycznie staje się on własnością leasingobiorcy. Natomiast przy operacyjnym przedsiębiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy, po zapłacie wcześniej ustalonej kwoty, w zależności od zapisów w umowie.

Koszty uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym i finansowym

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

  • opłata wstępna
  • rata leasingowa (część kapitałowa i odsetki)
  • koszty użytkowania przedmiotu
  • odpisy amortyzacyjne
  • część odsetkowa raty leasingowej
  • koszty użytkowania przedmiotu

Umowa leasingu operacyjnego musi spełniać określone warunki zawarte w przepisach. Okres obowiązywania umowy  leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu. Natomiast w przypadku leasingu finansowego nie ma ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Warunkiem w tym wypadku jest, by została ona zawarta na czas określony, ustalony między stronami umowy. Przez wzgląd na niższe koszty początkowe częściej wybierany jest leasing operacyjny. Od leasingu finansowego często odstrasza konieczność zapłacenia całej kwoty VAT już na samym początku.

Podsumowując obie formy leasingu mają inne zalety, dlatego porównując korzyści wynikające z wyboru danego rodzaju finansowania, firma powinna wziąć pod uwagę specyfikę prowadzonej przez siebie działalności oraz to, jaki środek trwały jest przedmiotem inwestycji.

Nie wiesz jaki leasing wybrać? Skontaktuj się z nami:

Abaga sp. z o. o.
ul. Kartuska 15a/4 Gdynia/
info@abaga.pl, 58 733 07 20

Zapraszamy do korzystania z naszego kalkulatora leasingowego KLIK