lut 092012
 

Coraz powszechniejsze staje się wykupienie ubezpieczenia podróżnego na wyjazd narciarski czy snowboardowy. Wybierając polisę pamiętaj jednak o dokupieniu ubezpieczenia OC – odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Zimowi turyści, zwłaszcza ci wyjeżdżający zagranicę świadomi są, iż koszty leczenia trzeba często pokryć z własnej kieszeni, a przepisy w wielu krajach nakazują również obciążyć poszkodowanego kosztami akcji ratowniczej ( np. Słowacja).

Często jednak kupując ubezpieczenie kosztów leczenia zapomina się o OC. Należy pamiętać, że na stoku nie jesteśmy sami i nawet najlepszym narciarzom zdarzają się wypadki, w wyniku których mogą być poszkodowane inne osoby. Może się zdarzyć, że wyrządzimy szkodę innej osobie niszcząc jej sprzęt, gorzej gdy spowodujemy obrażenia ciała-niekiedy bardzo poważne. Wypadki na stoku nie należą do rzadkości.

Gdy wyrządzimy szkodę innej osobie, możemy zostać zmuszeni do pokrycia strat. W ub.r. po raz pierwszy w Polsce sąd w Zakopanem skazał narciarkę na pół roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, 8 tys. zł zadośćuczynienia i publikację treści wyroku w prasie za spowodowanie naruszenia narządów ciała u 8-letniego chłopca. Narciarka wpadła na dziecko na tatrzańskim stoku w Jurgowie.

Osoby poszkodowane w wypadku, do którego doszło z naszej winy mają prawo dochodzenia wypłaty zadośćuczynienia i często z tej możliwości korzystają.

Ubezpieczenie OC chroni nas przed finansowymi konsekwencjami naprawienia szkody. Koszty zakupu nowego sprzętu, koszty rehabilitacji poszkodowanej przez nas osoby mogą zostać pokryte z naszego OC.

Koszt zakupu OC przy kupnie ubezpieczenia podróżnego to zaledwie kilka złotych w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia. Warto ponieść ten wydatek, bo wartość strat, które będziemy musieli pokryć, i ewentualnego zadośćuczynienia może być zdecydowanie wyższa.

Przykładowa kalkulacja:

 • Koszty leczenia: 100 000 zł
 • NNW: 10 000 zł
 • OC w życiu prywatnym: 100 000 zł
 • Assistance

składka za 7 dni: 44 zł- czyli 6,30 zł za dzień ochrony

Ubezpieczenie uwzględnia ryzyko uprawiania narciarstwa/snowboardu

Jesteś zainteresowany ubezpieczeniem podróży? Interesują Cię inne sumy ubezpieczenia? Napisz do nas lub zadzwoń – przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

lut 092012
 

Nowelizacja ustawy wprowadza możliwość wypowiedzenia automatycznie przedłużonej na kolejny rok polisy OC, o ile zawarta została umowa ubezpieczeniowa z inną firmą.

W przypadku gdy będziemy chcieli wypowiedzieć polisę – skuteczne będą wypowiedzenia nadane na poczcie przed upływem terminu umowy ubezpieczenia OC. Dotychczas, by wypowiedzenie było skuteczne należało je doręczyć do firmy ubezpieczeniowej przed upływem terminu umowy. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to jedynie Poczty Polskiej, w przypadku skorzystania z usług prywatnego operatora datą decydującą będzie termin doręczenia pisma ubezpieczycielowi. Ponadto można również wypowiedzieć umowę faksem lub pocztą elektroniczną, w tym drugim przypadku należy do wiadomości załączyć skan podpisanego formularza.

Zmianom uległy również przepisy dotyczące OC w przypadku sprzedaży samochodu. W takich sytuacjach umowa ubezpieczenia będzie trwała tylko do końca okresu, na który została zawarta przez zbywcę pojazdu. Oznacza to, że nie będzie automatycznie odnawiała się na kolejne 12 miesięcy jak dotychczas. Ponadto dzięki wprowadzonym zmianom nabywca pojazdu może wypowiedzieć polisę zbywcy w dowolnym momencie trwania umowy. Dotychczas było to możliwe tylko w ciągu 30 dni po sprzedaży pojazdu.

 

lut 082012
 

Niezależnie od tego jak duża i znana jest Twoja firma, składając oferty w przetargach i podpisując różne umowy z kontrahentami zazwyczaj potrzebujesz dodatkowego uwiarygodnienia w postaci gwarancji kontaktowych, którymi są:

•           gwarancja zapłaty wadium

•           gwarancja należytego wykonania kontraktu

•           gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

•           gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad

•           gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja z logo Towarzystwa Ubezpieczeniowego znacznie podnosi wiarygodność Twojej firmy jako partnera!

Gwarancje ubezpieczeniowe są korzystne zarówno dla beneficjenta jak i dla przedsiębiorcy!

Zalety gwarancji dla Ciebie:

 • zwalniają Cię ze stosowania innych zabezpieczeń wykonania kontraktów
 • w odróżnieniu od gwarancji bankowej, nie obciążają Twojej linii kredytowej
 • zwiększają Twoją wiarygodność wobec kontrahenta

Zalety gwarancji dla Beneficjenta ( odbiorca usługi/wierzyciel):

 • łatwa i wygodna forma zabezpieczenia swoich roszczeń
 • pewność wypłaty środków
 • sprawdzenie wiarygodności kontrahenta

Oferujemy:

 • bezpłatną i szybką ocenę Twojego przedsiębiorstwa
 • bezpłatne uzyskanie decyzji o przyznanym limicie
 • bezpłatnie negocjujemy w Twoim imieniu stawki, warunki i treść gwarancji
 • po pozytywnej decyzji wydanie gwarancji nawet w ciągu godziny!

Świadcząc usługi pośrednictwa dla wielu znanych Towarzystw Ubezpieczeniowych mamy możliwość indywidualnego podejścia do każdego Klienta!

Jesteś zainteresowany bezpłatnym przyznaniem limitu gwarancji kontraktowych? Wystarczy złożyć krótki, niezobowiązujący wniosek wraz z dokumentami finansowymi. Składkę za przyznaną gwarancję poznasz już w momencie wydania decyzji o limicie, zapłacisz dopiero w momencie wystawienia gwarancji!

Skontaktuj się z nami!

Kinga Marek

lut 072012
 

Od 1 stycznia 2012 wzrosły kary za brak  lub przerwę w ubezpieczeniu OC. Ich wysokość nie jest już kalkulowana na podstawie kursu euro, ale minimalnego wynagrodzenia w Polsce. W 2012 podstawowa kara dla auta osobowego to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 3 tys. zł. Kierowcy samochodów ciężarowych nie posiadający OC zapłacą trzykrotność minimalnego wynagrodzenia – 4,5 tys zł . Zgodnie z nowymi regulacjami kary będą uzależnione od okresu w jakim posiadacz pojazdu będzie pozostawał bez ubezpieczenia OC w każdym roku kalendarzowym. Gdy przerwa nie przekracza 3 dni – 20%, a do 14 dni  – 50% kary podstawowej.

Do kontroli spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia OC uprawnione są:

 • Policja
 • Służba celna
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Straż Graniczna
 • Urzędy Komunikacji
 • Inspekcja Ochrony Środowiska
 • UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny)

Sprawdź czy Twój samochód posiada ubezpieczenie!

Możesz to zrobić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego:

www.ufg.pl/

http://www.ufg.pl/web/guest/kara-za-brak-oc

Jeśli nie posiadasz OC – odwiedź nasze biuro przy ul. Świętojańskiej 43/3 w Gdyni – znajdziemy dla Ciebie najtańszą ofertę!

Kinga Marek

wrz 092011
 

Wczoraj Kancelaria Prezydenta podała, iż w środę  (07.09.2011) Prezydent podpisał nowelizację ustawy ubezpieczeniowej. Ustawa wprowadza rozwiązania pro klienckie oraz usprawnia system ubezpieczeń.  M.in. umożliwia wypowiedzenie odnowionej automatycznie umowy OC oraz uwzględnia przy wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC drogą pocztową ważność daty stempla pocztowego.

Nowelizacja likwiduje tzw. problem podwójnego ubezpieczenia, który ma miejsce gdy klient podpisuje nową umowę z innym zakładem, a jego dotychczasowy ubezpieczyciel przedłuża automatycznie poprzednią polisę. W wyniku czego klient musi zapłacić obie składki. Po zmianach zakład ubezpieczeń będzie musiał przesyłać ubezpieczającemu informację  14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia – o przedłużeniu polisy na kolejny okres.

W przypadku sprzedaży pojazdu, umowa ubezpieczenia jego wcześniejszego posiadacza nie będzie mogła być automatycznie odnowiona. Dzięki temu klienci nie będą wpadać w pułapkę wielokrotnego odnawiania się starych umów.

Klient zawierający umowę OC w formie elektronicznej będzie mógł wydrukować potwierdzenie jej zawarcia i okazywać je jako dowód posiadanego ubezpieczenia.

W nowelizacji określono także nowy sposób liczenia zwrotu składki w ubezpieczeniach obowiązkowych OC. Jej zwrot będzie przysługiwał za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, a nie za każdy pełny miesiąc.

Ponadto wysokość opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczeniowego ma być uzależniona od wielokrotności minimalnego wynagrodzenia, a nie kursu euro. Kara za brak OC na auto osobowe ma stanowić równowartość dwukrotności płacy minimalnej, na samochód ciężarowy i autobus – trzykrotności, na pozostałe pojazdy – jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia.

Czy Twoim zdaniem zmiany są dobre??? Podziel się z nami swoją opinią!

Kinga Marek

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Prezydent-podpisal-nowelizacje-ustaw-ubezpieczeniowych-2403914.html

http://ubezpieczenia.wp.pl/kat,113544,title,Prezydent-podpisal-nowelizacje-ustaw-ubezpieczeniowych,wid,13768081,wiadomosc.html

sie 022011
 

Nikt na co dzień nie myśli jak wiele niebezpieczeństw czyha na nas każdego dnia. Zazwyczaj przypominamy sonie o tym dopiero wtedy, gdy kogoś z naszych bliskich spotka coś złego lub w telewizji głośno jest na temat jakiegoś ogromnego wypadku.

NNW to ubezpieczenie, które zapewnia finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwego wypadku. Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała, które powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonej osoby.

To ubezpieczenie powinien wykupić sobie każdy, składka jest niewysoka.  Oczywiste jest że nic nie zrekompensuje nam  naszego bólu i stresu, który związany jest z każdym nieszczęśliwym incydentem, ale dzięki temu ubezpieczeniu możemy liczyć choć na finansowy ekwiwalent.

Jest to ubezpieczenie dobrowolne. Warunki na jakich zostaje zawarte określa Zakład Ubezpieczeń.

Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność  w sytuacji, kiedy wypadek spowodowany był zewnętrzną oraz nagłą przyczyną a osoba ubezpieczona poniesie obrażenia  ciała lub dozna uszczerbku na zdrowiu

Zalety ubezpieczenia NW

 • ubezpieczenia następstw niebezpiecznych wypadków są wyjątkowo elastyczne i całkowicie
 • wyjątkowo atrakcyjne ceny ubezpieczeń NW
 • błyskawiczna wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia NW

Przykładowe składki za Ubezpieczenie NNW w Generali ( składka zależna od wykonywanego zawodu oraz wieku)

Zawód Wiek Suma ubezpieczenia Składka za zakres  podstawowy Dodatkowe klauzule Sumy ubezpieczenia w dodatkowych klauzulach Składka za dodatkowe klauzule Składka razem
Operator koparki, (pracownik budowlany) 35 lat 10 000 zł 26 zł -Inwalidztwo-Złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała 10 000 zł 62 zł 88 zł
Pracownik banku, (pracownik biurowy) 56 lat 10 000 zł 21 zł – Inwalidztwo 10 000 zł 14 zł 35 zł

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej?

http://www.money.pl/ubezpieczenia/nnw/

Masz pytania? Zadzwoń 58 733 07 20 lub napisz info@abaga.pl

Kinga Marek

 Posted by at 19:09
sie 022011
 

Jeśli:

 • często zmieniasz pracę
 • nie pracujesz
 • pracujesz za granicą

Możemy Ci zaproponować ubezpieczenie  indywidualnie w zakresie dostępnym dotychczas jedynie dla zakładów pracy. To indywidualne ubezpieczenie o charakterze ochronnym, w którym sam możesz zdecydować, w zależności od potrzeb i możliwości zbudować ofertę idealną dla siebie. Ty decydujesz o zakresie ochrony oraz wysokości składki.

Ubezpieczenie swą ochroną obejmuje Ciebie i Twoją rodzinę:

 • na wypadek utraty głównego żywiciela rodziny,
 • na wypadek chorób i konieczności leczenia, w tym leczenia szpitalnego,
 • zabezpiecza finanse rodziny w sytuacji śmierci najbliższych (współmałżonka, dziecka, rodzica teścia),
 • świadczenia są wypłacane w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na kapitał (np. urodzenie dziecka).

Wysokość składki zależy od:

 • wykonywanego zawodu tzn. klasy ryzyka
 • wyboru pakietu ( sumy ubezpieczenia)

Oferta ubezpieczenia indywidualnego na życie:

Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
PAKIET BAZOWY

20 zł

16 zł

13 zł

9 zł

Śmierć Ubezpieczonego 30 000 zł 20 000 zł 10 000 zł 5 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 30 000 zł 20 000 zł 10 000 zł 5 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu komunikacyjnym 30 000 zł 20 000 zł 10 000 zł 5 000 zł
Śmierć ubezpieczonego w  następstwie zawału serca lub udaru mózgu 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 40 000 zł 35 000 zł 30 000 zł 20 000 zł
Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia 40 000 zł 30 000 zł 20 000 zł 10 000 zł
Lekarz na telefon TAK TAK TAK TAK

 

Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
PAKIET ZDROWIE +

10 zł

7 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego ( wariant pełny) 5 000 zł 3 000 zł
Pokrycie kosztów przeszczepu lub rekonstrukcji organu w wyniku choroby nowotworowej lub w następstwie nieszczęśliwego wypadku 4 000 zł 2 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego  w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku ( wariant pełny – szpital, OIOM, rehabilitacja, sanatorium ) 10 000 zł 7 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie choroby ( wariant pełny – szpital, OIOM, rehabilitacja, sanatorium) 5 000 zł 3 500 zł

 

Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
PAKIET RODZINA +

40 zł

31 zł

Śmierć współmałżonka 10 000 zł 5 000 zł
Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 5 000 zł
Śmierć dziecka Ubezpieczonego 5 000 zł 3 000 zł
Śmierć dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 5 000 zł 3 000 zł
Renta dla każdego z osieroconych dzieci Ubezpieczonego w następstwie śmierci Ubezpieczonego 4 000 zł 3 000 zł
Urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu 1 000 zł 850 zł
Urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu 3 000 zł 2 000 zł
Urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną 4 500 zł 2 500 zł
Przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby 30 000 zł 15 000 zł
Śmierć rodzica lub teścia Ubezpieczonego 2 000 zł 1 600 zł

Z jaką częstotliwością może być opłacana  składka?

 • rocznie, miesięcznie, kwartalnie, półrocznie

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami 58 733 07 20 lub info@abaga.pl

Zapraszamy także do odwiedzenia naszego biura przy ul. Świętojańskiej 49/3 w Gdyni

Kinga Marek

 

 Posted by at 18:58
lip 292011
 

Trwają wakacje – czas wymarzonych i upragnionych urlopów. Wiele osób planuje ten czas z dużym wyprzedzeniem – poszukuje atrakcyjnych propozycji biur podróży lub organizuje wakacje na własną rękę. W większości sytuacji myśląc o urlopie zapominamy o ubezpieczeniu podróży. Marząc o wspaniałym wypoczynku, nie myślimy o niespodziewanych i przykrych zdarzeniach losowych, które również mogą się zdarzyć.

Główną zaletą, która przemawia za kupnem takiego ubezpieczenia jest gwarancja opieki medycznej w obcym kraju, do którego wyjeżdżamy. Ubezpieczenie za granicą uprawnia nas do korzystania z bezpłatnej pomocy lekarskiej we wszystkich placówkach zdrowotnych. Nie wiemy przecież, kiedy może przytrafić się nam choroba, uraz bądź nieszczęśliwy wypadek –  lepiej dmuchać na zimne. Dodatkowo jeśli  wyjeżdżamy z dziećmi, powinniśmy mieć pewność, że w każdej sytuacji uzyskamy fachową pomoc i opiekę medyczną.

Koszty opieki medycznej za granicą są bardzo wysokie. Czy wiesz że koszty akcji ratowniczej z wykorzystaniem helikoptera w zależności od kraju zdarzenia i stanu poszkodowanego wynoszą ok. 100 € za 1 min lotu? A jeden dzień pobytu w szpitalu w Egipcie waha się od 100-300 USD?          Poniższe tabele prezentują najczęstsze koszty leczenia za które za granicą będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni!

Przykładowe koszty leczenia ambulatoryjnego za granicą związane z urazami powstałymi podczas uprawiania sportów ( narciarstwo, windsurfing, wspinaczka górska. itp ) ( w euro)

KRAJ Zerwanie więzadeł Złamanie nogi Skręcenie nadgarstka Złamanie obojczyka
Francja 250-600 250-1000 200-400 250-600
Włochy 125-750 175-750 125-600 65-650
Słowacja 50-200 100-200 50-150 50-200
Czechy 50-300 100-400 50-300 50-400
Austria 150-600 150-800 150-300 150-600

Przykładowe koszty leczenia szpitalnego za granicą związane z urazami powstałymi podczas uprawiania sportów ( narciarstwo, windsurfing, wspinaczka górska. itp ) ( w euro)

KRAJ Zerwanie wiązadeł Złamanie nogi Złamanie ręki
Francja 1500-5000 2000-6000 2000-5000
Włochy 1000-5000 2000-5000 2000-5000
Słowacja 150-1000 150-1000 150-1000
Czechy 150-1000 150-1000 150-1000
Austria 1000-6000 1500-6000 1500-6000

Źródło: Warta S.A.

Kiedy trzeba płacić? Jakie wydatki pokryje NFZ, a za co będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni?
Wszystko zależy od kraju, w którym będziemy korzystali z pomocy lekarskiej.

Chorwacja
Nie należy do UE, więc nie są honorowane karty europejskiego ubezpieczenia. Bezpłatna pomoc medyczna przysługuje turystom z Polski tylko w nagłym wypadku, jako pierwsza niezbędna pomoc

Francja
Należy opłacić koszt leczenia samemu, a następnie zwrócić się o jego zwrot do swego oddziału NFZ. NFZ zwróci koszty pomniejszone o udział własny pacjenta.

Niemcy
Pierwsza wizyta u lekarza rodzinnego kosztuje 10 euro i nie jest refundowana Za pierwsze 28 dni pobytu w szpitalu naliczona jest stała opłata – 10 euro za dobę, która nie podlega zwrotowi.

Słowacja
Za leczenie szpitalne, stomatologiczne i lekarstwa pacjent ponosi bezzwrotny udział w kosztach.

Włochy
Za przepisane lekarstwa płaci się opłatę, która nie podlegającą refundacji.

Dobrze dobrane ubezpieczenie podróżne pozwala wyeliminować lub ograniczyć niebezpieczeństwo znacznego uszczuplenia portfela w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń.

Oprócz wspomnianej poprzednio pomocy medycznej, możemy także skorzystać z ubezpieczenia gwarantującego nam ochronę turystyczną w obcym kraju. Często słyszy się o problemach z biurami podróży, wydarzeniach, w których wymarzona wycieczka, za którą sporo zapłaciliśmy, okazała się dla nas dużym rozczarowaniem. Oferta przedstawiona nam przez biuro podróży organizujące wypad nie zgadza się z tym, co zastaliśmy, hotel nie odpowiada naszym wymaganiom, zaginął nam po drodze bagaż – przed takimi przykrymi sytuacjami powinniśmy zabezpieczyć się jeszcze przed wyjazdem. Ubezpieczenia za granicą są bardzo przydatne z wielu względów.

Nie ma co ryzykować. Jeśli chcemy spędzić miłe chwile, nie martwiąc się o uwarunkowania związane z wyjazdem, możesz skorzystać z szerokich propozycji, jakie dają nam firmy ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń turystycznych.

Zakres ubezpieczenia jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi koszty leczenia, usługi Assistance, NNW, OC, bagaż podróżny oraz odwołanie imprezy. Dzięki ubezpieczeniu nie musimy płacić za koszty leczenia i lekarstw w obcym kraju, transport medyczny czy odszkodowanie wobec innej osoby, której naszym działaniem wyrządzimy szkodę.

Powinien kupić taką polisę każdy, kto wyjeżdża na wczasy za granicę.

Ile kosztuje polisa na siedem  dni?
Ubezpieczenie nie jest drogie. Podstawowy zakres ubezpieczenia np. w Generali można wykupić już 17zł . Są też specjalne oferty dla rodzin, dzieci i młodzieży.

Kinga Marek

W razie pytań proszę o kontakt: kinga@abaga.pl lub 531-902-425

Zainteresował Cię ten temat? Więcej na:

http://turystyka.wp.pl/wid,11244570,kat,1,title,polisa-turystyczna–co-powinienes-wiedziec,artykul.html

 Posted by at 12:49
lip 292011
 

Gdy zawieram umowę ubezpieczenia…

Na co powinienem zwrócić szczególną  uwagę przed zawarciem umowy ubezpieczenia?

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapoznaj się przynajmniej z dwoma ofertami zakładów ubezpieczeń. Porównaj nie tylko wysokość składki ale także zapoznaj się z pełnym zakres, wyłączenia i ograniczenia oferowanego Ci produktu.

Jakie dokumenty powinienem otrzymać od agenta przy zawieraniu umowy ubezpieczenia?

Agent zobowiązany jest przekazać Ci:

 • oryginał umowy ubezpieczenia – polisy
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia
 • potwierdzenie przyjęcia składki, jeśli składkę ( lub jej ratę ) opłaciłeś bezpośrednio u agenta

Czy muszę zapoznać się z OWU?

Tak. To właśnie w tych nudnych i nieczytelnych OWU kryje się cała Twoja przyszłość, jeśli dojdzie do szkody. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określony jest precyzyjnie zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa. Lektura tego dokumentu jest nieodzowna, jeżeli chcesz mieć pewność, za co dostaniesz odszkodowanie, a za co towarzystwo ma prawo go nie wypłacić.

Kiedy muszę opłacić składkę?

Składka ( lub jej rata ) powinna zostać opłacona najpóźniej dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia lub zgodnie z terminem płatności wskazanym na polisie.

Kiedy powstaje odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego?

Samo zawarcie umowy ubezpieczenia nie powoduje jeszcze powstania odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń. Przesłanką powstania takiej odpowiedzialności jest zapłacenie składki ubezpieczeniowej. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia. W wypadku, gdy ubezpieczający opłacił składkę jednocześnie z zawarciem umowy, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy i zapłaceniu składki. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń może także zostać określona inaczej.  W umowie można wskazać inny, po zawarciu umowy ubezpieczeniowej i uiszczeniu składki dzień, od którego rozpocznie się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń. W umowie może także znaleźć się zapis, że odpowiedzialność gwarancyjna zakładu ubezpieczeń związana z określonym ryzykiem powstaje natychmiast po zawarciu umowy ubezpieczenia i uiszczeniu składki, a nie z dniem następnym.

Jak mogę dokonać zmian w postanowieniach umowy?

Wszystkie zmiany w umowie muszą być dokonywane  tylko w formie pisemnej. W celu dokonania zmian skontaktuj się z nami.

Kiedy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia?

W ubezpieczeniach osobowych klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe sprawa nie jest już taka prosta. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym umowę ubezpieczenia majątkowego można wypowiedzieć lub od niej odstąpić tylko w określonych warunkach.

Odstąpienie od umowy może nastąpić w 3 przypadkach:

 • zakład ubezpieczeń może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli ponosił odpowiedzialność jeszcze przed opłaceniem składki, a ta nie została zapłacona w terminie. Jeśli zakład nie odstąpił od umowy ani nie powiadomił klienta o odstąpieniu, umowa rozwiązuje się z mocy prawa z końcem okresu, na który przypada nieopłacona składka (art. 814 § 2 k.c.);
 • zakład ubezpieczeń może odstąpić od umowy ubezpieczenia w ciągu miesiąca od ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą takie zwiększenie ryzyka, że zakład nie zawarłby umowy, gdyby o niej wiedział zawierając umowę ubezpieczenia (art. 816 § 2 k.c.);
 • ubezpieczający ma możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawieranej na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Gdy jest osobą fizyczną, ma na to 30 dni od daty zawarcia umowy, a gdy przedsiębiorcą – siedem dni. Odstąpienie nie zwalnia go jednak z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym była udzielana ochrona Towarzystwa (art. 812 § 4 k.c.).

Umowa ubezpieczenia wygasa gdy:

 • dobiegnie końca okres na który została zawarta
 • własność rzeczy nieruchomej (ruchomej) przejdzie na inną osobę (chyba że strony postanowią inaczej). W ubezpieczeniu nieruchomości ( lub samochodu) obowiązki wynikające z umowy mogą przejść na nowego właściciela, chyba że umowa zostanie wypowiedziana.

Dodatkowo OWU mogą regulować dodatkowe okoliczności, w których można rozwiązać umowę ubezpieczenia. Przed podpisaniem umowy warto się zapoznać z ofertą nie tylko jednej firmy.

Gdy przydarzy się szkoda…

Kiedy i jak mam zawiadomić Towarzystwo Ubezpieczeniowe o zaistnieniu szkody?

O szkodzie należy powiadomić Towarzystwo niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia . Jeśli termin ten przypada w dzień wolny od pracy – termin upływa dnia następnego.

Powiadomienie o szkodzie może zostać dokonane: telefoniczne, e-mailowo lub bezpośrednio u agenta.

Zapraszamy do biura

 Posted by at 12:44
lip 292011
 

Ostatnio coraz częściej można usłyszeć lub przeczytać w Internecie o wzrastających wydatkach Polaków na prywatne usługi medyczne.

Jak wynika z  najnowszych badań Health Barometr  80 proc. Polaków ocenia państwową służbę zdrowia jako słabą lub średnią. Większość narzeka na kolejki oraz brak wykwalifikowanych lekarzy.

W sytuacji, gdy na wizytę u specjalisty w państwowej służbie zdrowia czeka się kilka miesięcy, trudno dziwić się, że połowa Polaków wybiera wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich.

Korzystając  z prywatnej opieki medycznej za każdym razem  płacimy za konsultację lekarską, badania. A gdy choroba się rozwija, koszty rosną. Jest na to jednak inne rozwiązanie…

Prywatne ubezpieczenie medyczne od kosztów leczenia. Taką propozycję mają w swojej ofercie m.in.: PZU, Allianz, Ergo Hestia, Interrisk.

Polisa jest to wariant ubezpieczenia który uprawnia do darmowych świadczeń medycznych w prywatnych przychodniach bądź klinikach. Najczęściej są to takie usługi jak: darmowe badania, zabiegi oraz wizyty u lekarzy specjalistów.

Cena polisy zdrowotnej zależy od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest zakres. Możemy wybierać miedzy zakresem podstawowym a rozszerzonym. Polisa w zakresie podstawowym umożliwia dostęp do lekarza internisty oraz daje dodatkowe zniżki na badania diagnostyczne. Im zakres naszej polisy szerszy tym więcej lekarzy specjalistów i badań mamy do wyboru.

Cena zależy również od wariantu ubezpieczenia jaki wybierzemy. Jeśli jesteśmy singlem najkorzystniejszy dla nas będzie pakiet indywidualny, natomiast dla rodzin – rodzinny, gdzie ubezpieczeni są wszyscy jej członkowie.

Towarzystwo Pakiet Cena Zakres Badania diagnostyczne Dodatkowe
Allianz Moje Zdrowie, wariant podstawowy 102 zł Nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów: lekarza rodzinnego, internisty, ginekologa, laryngologa, okulisty, kardiologa, neurologa, dermatologa i chirurga TAK
Hestia Medica,wariant podstawowy 60 zł Nieograniczony dostęp do lekarza internisty, pediatry, ginekologaRabat 50% na porady w ramach opieki specjalistycznej (dostęp do lekarzy specjalistów – 19 dodatkowych specjalności, m.in.: kardiolog, chirurg, okulista, endokrynolog, gastroenterolog), TAK dzienne świadczenie szpitalne – wypłata ryczałtowej kwoty za każdy dzień pobytu w szpitaluszczepienie przeciwko grypie
Allianz Moje ZdrowieWariant rozszerzony 160 zł Wariant podstawowy + alergolog, chirurg naczyniowy, onkolog, diabetolog, endokrynolog, pulmonolog, ortopeda, wenerolog, urolog, endokrynolog Tak
Hestia Medica,wariant rozszerzony 165 zł Nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów – 19 specjalności, m.in.: kardiolog, chirurg, okulista, endokrynolog, gastroenterolog, laryngolog, okulista, dermatolog, ortopeda, diabetolog, urolog, hematolog, nefrolog,  psychiatra, pulmonolog, reumatolog, psycholog TAK szeroki zakres usług stomatologicznych (Ubezpieczony ponosi jedynie koszt wykorzystanych materiałów).

Dlaczego warto mieć takie ubezpieczenie?

 • Zyskujesz szybki dostęp do lekarzy oraz badań diagnostycznych w sieci prywatnych placówek medycznych
 • Do wyboru masz kilka wariantów: zawsze dobierzesz coś dla siebie
 • · W ramach pakietu dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany
 • Z porady specjalisty możesz korzystać bez skierowania od lekarza internisty
 • Ubezpieczenie możesz kupić w wersji indywidualnej – dla siebie lub też w wersji rodzinnej – dla siebie, partnera oraz dzieci
 • Oszczędzasz czas – na konsultacje umawiasz się telefonicznie, otrzymując precyzyjną informację o terminie i godzinie wizyty

Jeśli chcieliby państwo dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniach medycznych, prosimy o kontakt: info@abaga.pl lub (58) 733 07 20

Kinga Marek

 Posted by at 12:42