wrz 102015
 

Szanowni Państwo, W związku z licznymi zapytaniami i reakcjami na program TVN UWAGA informujemy, że: Jest możliwa zawarcia umów ubezpieczenia szkolnego dla „grup nieformalnych”. Warunki:
– Grupa musi liczyć przynajmniej 10-cioro dzieci w wieku maksymalnie 19 lat (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły zawodowe, licea, technika);
– Ubezpieczającym może być jeden z Rodziców;
– Składka opłacana jest jednorazowo do 30.09.2015 roku
Okres ubezpieczenia: 01.09.2015 do 31.08.2016 Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej w poniżej wskazanych wariantach oraz składkach wynikających z tych wariantów;

123Jesteś zainteresowany? Zadzwoń 58 733 07 20 lub napisz: info@abaga.pl

Zapraszamy :)

lut 062015
 

Drodzy Klienci,

Nasza firma współpracuje z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce. Jedną z naszych specjalizacji jest obsługa firm działających w branży transportowej. W swojej ofercie mamy najtańsze dostępne na rynku ubezpieczenie OC ciągnika siodłowego oraz innych pojazdów ciężarowych. Gwarantujemy wybór najtańszej z polis kilku towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczenie OC na ciągnik siodłowy kalkulujemy z ofert: PZU, Ergo Hestii, Generali, Warty – w zależności od tego, która wycena jest najkorzystniejsza dla naszego klienta.

Cena ubezpieczenia zależy od parametrów ciągnika siodłowego, lokalizacji firmy oraz posiadanych zniżek, ale składki za OC zaczynają się już od 2904 zł
(Iveco AS Stralis poj. 12882, kod pocztowy 81-0xx, rok produkcji 2008, posiadane zniżki – 60%,).

Aby otrzymać bezpłatną wycenę prosimy o kontakt z naszym biurem: info@abaga.pl lub 58 733 07 20

sty 302015
 

Dziś w leasing można wziąć praktycznie wszystko – od wyposażenia biura, przez różnego rodzaju sprzęty, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe po nieruchomości. Firmy decydujące się na tę formę finansowania działalności powinny zapoznać się z dwoma podstawowymi rodzajami leasingu. Mają one swoje zalety oraz wady, które zależą m.in. od specyfiki prowadzonej działalności oraz przedmiotu leasingu. Niezależnie od tego, na który rodzaj leasingu firma się zdecyduje, można mówić o jednej głównej korzyści – braku konieczności zaangażowania własnych środków na inwestycję przy przystąpieniu do jej realizacji.

W leasingu operacyjnym wpisać przedmiot do ewidencji środków trwałych oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych może firma leasingowa. W leasingu finansowym obowiązki te leżą po stronie leasingobiorcy. Przedsiębiorca decydujący się na leasing operacyjny do kosztów uzyskania przychodu ma prawo zaliczyć całą opłatę wstępną, raty leasingowe netto a także opłaty związane z bieżącą eksploatacją. Przy leasingu finansowym do kosztów uzyskania przychodów można wliczyć odpisy amortyzacyjne i część odsetkową raty oraz codzienne koszty użytkowania. Różnice dotyczą również rozliczania podatku od towarów i usług. W leasingu operacyjnym jest on naliczany do każdej raty leasingowej, przy finansowym – firma płaci go w całości z góry przy pierwszej racie, po dokonaniu odbioru przedmiotu. Wynika to z klasyfikacji każdej z omawianych umów – leasing operacyjny w ramach podatku VAT traktowany jest jako usługa (przy której podstawę opodatkowania stanowi wartość netto raty), finansowy natomiast jako dostawa towarów (gdzie VAT płaci się od sumy płatności leasingowych w całości). Inaczej wygląda również kwestia wykupienia finansowanego przedmiotu. Przy leasingu finansowympo zakończeniu umowy automatycznie staje się on własnością leasingobiorcy. Natomiast przy operacyjnym przedsiębiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy, po zapłacie wcześniej ustalonej kwoty, w zależności od zapisów w umowie.

Koszty uzyskania przychodu w leasingu operacyjnym i finansowym

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

  • opłata wstępna
  • rata leasingowa (część kapitałowa i odsetki)
  • koszty użytkowania przedmiotu
  • odpisy amortyzacyjne
  • część odsetkowa raty leasingowej
  • koszty użytkowania przedmiotu

Umowa leasingu operacyjnego musi spełniać określone warunki zawarte w przepisach. Okres obowiązywania umowy  leasingu operacyjnego nie może być krótszy niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu. Natomiast w przypadku leasingu finansowego nie ma ograniczeń dotyczących minimalnej wartości końcowej oraz minimalnego okresu trwania umowy. Warunkiem w tym wypadku jest, by została ona zawarta na czas określony, ustalony między stronami umowy. Przez wzgląd na niższe koszty początkowe częściej wybierany jest leasing operacyjny. Od leasingu finansowego często odstrasza konieczność zapłacenia całej kwoty VAT już na samym początku.

Podsumowując obie formy leasingu mają inne zalety, dlatego porównując korzyści wynikające z wyboru danego rodzaju finansowania, firma powinna wziąć pod uwagę specyfikę prowadzonej przez siebie działalności oraz to, jaki środek trwały jest przedmiotem inwestycji.

Nie wiesz jaki leasing wybrać? Skontaktuj się z nami:

Abaga sp. z o. o.
ul. Kartuska 15a/4 Gdynia/
info@abaga.pl, 58 733 07 20

Zapraszamy do korzystania z naszego kalkulatora leasingowego KLIK

sty 302015
 

Leasing jest jednym z kluczowych produktów oferowanych przez naszą firmę. Posiadamy w swojej ofercie kilka produktów finansowych skierowanych do różnych branż. Są to między innymi: leasing operacyjny, leasing finansowy, pożyczka oraz wynajem długoterminowy.

Leasing operacyjny najbardziej opłaca się firmom, które rozliczają się z VAT-u. Zarówno opłata wstępna, raty miesięczne oraz wykup sprzętu opodatkowane są 23% stawką VAT, niezależnie od tego, jaka stawka VAT obowiązuje na dany przedmiot finansowania. Leasing finansowy, choć rzadziej, również wykorzystują  firmy rozliczające się z VAT-u. Z powodzeniem tę formę finansowania mogą wykorzystywać firmy z branży medycznej.

Jakie są różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym?
Znaczącą różnicą pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym są stawki VAT. Firma prowadząca działalność medyczną, decydując się na podpisanie umowy leasingu operacyjnego, będzie mogła wpisać w koszty działalności gospodarczej wszystkie raty powiększone o 23% podatek VAT. W przypadku leasingu finansowego, firma również zapłaci VAT, jednak stawka podatku będzie w wysokości obowiązującej dla danego przedmiotu. Na urządzenia medyczne stawka VAT wynosi 8%. Ponadto firma będzie płacić należny podatek VAT nie w ratach, jak to ma miejsce w leasingu operacyjnym, ale zapłaci go jednorazowo po podpisaniu umowy leasingu finansowego powiększony o VAT naliczany od sumy odsetek. Dlatego firmom prowadzącym działalność medyczną, które chcą uniknąć kosztów na początku umowy polecamy pożyczkę, w której nie ma potrzeby płacenia VAT-u. Również kwestia amortyzacji inaczej wygląda w leasingu finansowym i operacyjnym. W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacja jest po stronie leasingodawcy, natomiast w przypadku leasingu finansowego lub pożyczki amortyzacja jest po stronie klienta. Urządzenia medyczne amortyzowane są 20% rocznie, tak więc większość firm rozkłada amortyzację na 5 lat.

Która z opisanych form finansowania jest zatem najkorzystniejsza?
Leasing operacyjny z racji 23% podatku VAT jest najmniej korzystny dla firm prowadzących działalność medyczną. Leasing finansowy znacznie lepiej wykorzystuje 8% stawkę VAT. Ponadto klient wpisuje w koszty amortyzację i odsetki. Jednak najbardziej korzystną formą finansowania jest pożyczka, ponieważ nie trzeba płacić na początku umowy VAT-u, tak jak to ma miejsce w przypadku leasingu finansowego, jak i również nie ma dodatkowych opłat związanych z zakończeniem umowy jak ma to miejsce w przypadku leasingu. Amortyzacja jest również po stronie klienta, a odsetki wpisuje w koszty. Istotną różnicą między leasingiem finansowym a pożyczką jest fakt, iż dzięki pożyczce jesteśmy w klient może sfinansować 100% wartości faktury brutto. Ponadto pożyczka często wykorzystywana jest przez klientów starających się o dotację z UE, ponieważ faktura za urządzenia jest wystawiona na klienta.

Czy w przypadku leasingu lub pożyczki należy wykupić ubezpieczenia sprzętu medycznego?
Urządzenia medyczne są ubezpieczane przez cały okres trwania umowy przez firmę leasingową w ramach współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Gwarantuje to korzystne stawki na ubezpieczenie. Ochrona ubezpieczenia obejmuje kradzież, akty wandalizmu, zniszczenia, pożar, zalanie oraz inne ryzyka zgodnie z Ogólnym  Warunkami Ubezpieczenia danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Koszty ubezpieczenia ponosi klient, płatne miesięcznie lub rocznie

Jakie wymogi należy spełnić, aby móc otrzymać finansowanie?
Klientom oferujemy  finansowanie sprzętu medycznego za pomocą dwóch procedur: uproszczonej oraz  standardowej. Pierwsza skierowana jest głównie do lekarzy ze specjalizacją. Wymogiem jest skompletowanie podstawowych dokumentów prawno-rejestrowych takich jak: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki, REGON, NIP, prawo wykonywania zawodu lekarza/specjalizacja. Standardowym zabezpieczeniem jest weksel z porozumieniem wekslowym oraz umowa przewłaszczenia. Warunkiem przyznania finansowania dla spółek jest poręczenie weksla przez lekarza, który posiada udziały w danej spółce. To, co jest najistotniejsze w uproszczonej procedurze, to fakt, iż tzw. opłata wstępna nie ma znaczenia na wpływ zdolności kredytowej klienta. Finansujemy 100% inwestycji. Druga procedura skierowana jest do firm prowadzonych działalność medyczną, których właścicielami nie są lekarze, bądź nie chcą skorzystać z procedury uproszczonej. W tym przypadku oprócz podstawowych dokumentów rejestrowych, wymogiem jest dostarczenie dokumentów finansowych firmy oraz wypełnienie dodatkowych wniosków.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Abaga sp. z o. o.
ul. Kartuska 15a/4 Gdynia
info@abaga.pl, 58 733 07 20

wrz 222014
 

Drodzy Klienci,

Teraz macie możliwość uzyskania 60% zniżki w ubezpieczeniu OC i AC już po 3 latach ubezpieczenia.
Jeśli nie posiadaliście do tej pory ubezpieczenia AC – jest możliwość przeniesienia zniżek z OC na AC.

Zapraszamy do kontaktu :)

58 733 07 20 lub info@abaga.pl  wpisując w temacie „zniżki komunikacyjne”

www.abaga.pl

 

wrz 192014
 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń przejął w pierwszej połowie września100 % akcji w spółce Link4. PZU zapłaciło za Link4 prawie 94 mln euro. Czy to oznacza zmiany dla dotychczasowych klientów Link4? Czy muszą się obawiać? Klienci Link4 zastanawia się co teraz z nimi będzie, czy teraz są ubezpieczani już w PZU, czy będą mieli zmieniane umowy oraz czy ich składka nie wzrośnie
W błędzie są ci którzy myślą że PZU przejęło Link4 po to, by zgarnąć jego klientów i zlikwidować markę. Tak naprawdę zmienia się jedynie właściciel, a firma nadal będzie kontynuowała swoją działalność. Do tej pory  Link4 należało do brytyjskiej grupy ubezpieczeniowej RSA.
Co było powodem przejęcia przez PZU mniejszego konkurenta? Okazuje się, iż Link4 ma być testerem innowacji, unikalnych produktów oraz rozwiązań.
– „To dlatego, że LINK4 jest mniejszą firmą i bardziej elastyczną. Łatwiej nam wdrażać nowości i je później modyfikować, tak by w najlepszy sposób zaspokajać potrzeby ubezpieczeniowe naszych klientów” – tłumaczy Marek Baran PR Manager Link4.
Marka zatem pozostanie na rynku, zmieni się jedynie logo firmy, nazwa pozostanie taka sama. Rzecznik zapewnia również, że nie zmieni się nic w kwestii umów, które klienci podpisywali dotychczas podpisywali. Nadal są one ważne.
– „Działalność LINK4 i zapewnienie bezpieczeństwa oraz obsługi klientów w żaden sposób się nie zmieni. LINK4 kontynuuje swoją działalność w ramach zawartych umów zarówno wobec klientów, jak i partnerów biznesowych, a także w dalszym ciągu pracuje nad osiągnięciem celów strategicznych w przyszłości „- komentuje Baran.
Link4 nadal działa jako towarzystwo ubezpieczeniowe i to jej przedstawiciele będą zajmowali się likwidacją szkód. Na pytanie, czy należy spodziewać się podwyżek Baran mówi, że nie. – „LINK4 cały czas oferuje jedne z najbardziej atrakcyjnych cen ubezpieczeń w Polsce. Nic w tym zakresie się nie zmieni” – dodaje rzecznik.
PZU prowadzi działalność zwłaszcza  za pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji – poprzez oddziały i punkty sprzedaży, agentów oraz brokerów. Link4 dystrybuuje natomiast swoje produkty głównie za pośrednictwem internetu oraz telefonu.

wrz 172014
 

Drodzy Klienci,

Dbając o Wasze zadowolenie, uzyskaliśmy specjalnie dla Was dodatkowe zniżki na przeglądy rejestracyjne oraz usługi motoryzacyjne. Aby uzyskać rabat należy zgłosić się osobiście do naszego biura, napisać mail lub zadzwonić  i odebrać specjalny kod uprawniający do zniżki.

Zapraszamy do kontaktu:
tel.: 531 902 425,  58 733 07 20 lub info@abaga.pl

To wszystko dla Was Drodzy Klienci :)