lip 292011
 

OC komunikacyjne

OC właściciela pojazdu zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w kolizji czy wypadku drogowym. Co więcej, uwalnia sprawcę wypadku od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach samochodów, rośnie prawdopodobieństwo szkody komunikacyjnej jak i wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też państwo nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów obowiązek zawierania umów ubezpieczenia OC.

Kiedy muszę wykupić polisę OC?

Każdy pojazd zarejestrowany w naszym kraju musi posiadać wykupione obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Czy jeśli mój samochód jest niesprawny i nim nie jeżdżę również muszę mieć ubezpieczenie OC?

Tak. Obowiązek ubezpieczenia w zakresie OC ciąży na każdym posiadaczu pojazdu zarejestrowanego, niezależnie od stanu technicznego, w jakim znajduje się ten pojazd ani od tego, czy jest on użytkowany. Bez znaczenia czy auto jest sprawne czy nie, może nadawać się na złomowisko – jeśli jest zarejestrowane podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie OC powinieneś zawrzeć najpóźniej w dniu:

  • ustania odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego
  • rejestracji pojazdu (jeśli pojazd jest po raz pierwszy rejestrowany),
  • kupna pojazdu (jeśli kupiłeś samochód zarejestrowany na terenie kraju bez ważnego OC).

A co z moim OC  jeśli sprzedam samochód?

Razem z samochodem sprzedajesz swoje ubezpieczenie OC. Kupujący ma prawo zadecydować w ciągu30 dni czy będzie korzystał z Twojego ubezpieczania do końca jego ważności czy je wypowie i zawrze nowe. Jeśli Kupujący wypowie umowę należy Ci się zwrot składki

Masz pytania?

Zapraszamy do biura: ul. Świętojańska 49/3, 81-391 Gdynia

Kinga Marek

 Posted by at 12:36

 Leave a Reply

(required)

(required)


3 × 7 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>